Иран раздаде последния комплект медали на "Тахти къп"

Публикувано в категория Други  
Всички призьори на "Тахти къп" в Иран: 57 кг. 1. Юнес Сармасти; 2. Мостафа Дамади; 3. Реза Атри (Иран) и Сандип Томар (Индия). 61 кг. 1. Бехнам Ехсанпур; 2. Араш Данжесараки; 3. Иман Садеки (Иран) и Бека Ломтадзе (Грузия). 65 кг. 1 Саед  Мохаммади; 2. Алиасхар Джебели; 3. Мехди Джафари и Саед Салехи (Иран). 70 кг. 1. Хасан Яздани; 2. Имам Рахманизаде; 3. Абас Яздани и Масуд Камарванд (Иран). 74 кг. 1. Пейман Ярахмади (Иран); 2. Джумбер Квелашвили (Грузия); 3. Бахман Теймури и Мохаммад Мактабдар (Иран). 86 кг. 1. Мейсам Мостафа; 2. Алиреза Карими; 3. Ехсан Амини (Иран) и Дато Марсагишвили (Грузия). 97 кг. Елизбар Одикадзе (Грузия); 2. Хасан Рахими (Иран); 3. Валери Андрейцев (Украина) и Саед Ибрахими (Иран). 125 кг. 1. Парвиз Хади; 2. Джафар Натери; 3. Ядол1423772282_aivazла Мохеби и Амин Тахери (Иран).

14 Feb 2015 19:38 ч.